Lépcső alapfogalmak

Lépcső fogalmak, megnevezések.

Szabad belmagasság: az a belmagasság, melybe szerkezet nem nyúlhat be, a helyiség határolófalaitól mért 0, 20 m-es sáv kivételével

Szintmagasság: az épület, építmény egymás feletti szintjeinek padozati járóvonalai közötti függőleges méret

Űrszelvény: a lépcsőn és a pihenőn való akadály és balesetmentes közlekedést teszi lehetővé, magassága azonos a legkisebb szabad belmagassággal, szélessége pedig a lépcsőkar szabad szélességével.

Lépcsőfok: az egy fellépési magasságot kiegyenlítő szerkezeti elem. A lépcsőfokon a függőleges részt homloklapnak, a vízszintest járófelületnek nevezzük. Két járófelület közötti szintkülönbség a fellépési magasság, a járófelület vízszintes mérete a belépési mélység.

Belépési mélység: a lépcsőfokok fellépő síkjai közötti vízszintes távolság

Élvédő: épületszerkezeti elem életi csorbulás, letörés ellen védő különböző anyagú, többnyire fém vagy műanyag szögszelvény, illetve profil

Húzott lépcsőfok: a lépcsőfok vízszintes felülete, az ún. járólap két rövidebb oldala eltérő szélességű: a belső, a fordulónál lévő néhány mm; a külső, a szükséges belépési szélességnél jóval több

Pihenő: az a vízszintes lemezszerkezet, mely a lépcsőkarok érkeztetése és indítása között helyezkedik el. Megkülönböztetünk közbülső és emeleti pihenőket.

Orsótér: két egymás mellett lévő kar közötti szabad tér.

Fogódzó: (v.kapaszkodó.) esetenként a lépcsőház falába helyezett, a lépcsőkart kísérő, a lépcsőkön való biztonságos járást elősegítő szerkezet.

Járóél: a lépcsőfok éle, a homloklap és a járólap találkozása

Járóvonal: - egy elméleti vonal, - melyen a belépési mélységeket és a pihenők szélességét kell kiosztani. Egyenes kar esetén a járóvonal a kar alaprajzának mértani közepén, míg íves kar esetén az orsótér felé eső maximum a kétharmadában helyezkedhet el, távolabb nem és egyben a külső oldaltól min. 30 cm-re.

Lépcsőkar: a pihenők közti lépcsőfokok megszakítás nélküli sora; alaprajza (felülnézete) szerint lehet íves vagy egyenes. (méretei általában 0,80-0,90 m de változhat 0,60 - 1,40 m között)

Tervezési alapinformációk:

Az alapelem a fok, magassága és belépési szélessége méreteinek viszonyától függ a lépcső meredeksége, ez határozza meg a lépcső hajlásszögét s ezzel a lépcsőjárás fáradságát. A lakáson belüli lépcsők emelkedése 30° és 40° közé tehető, 35° -ig kényelmesnek mondható.

Az "arany" szabály amit általában mindenki ismer: A méretek megállapításához használt összefüggés: 2m+sz=60-64 cm (leggyakrabban 63) cm. A fokok egymásutánja (minimum 3, maximum 20 lakásokban,üdülőkben lehet több is.) adja ki a lépcsőkart.

A karok közé iktatott vízszintes szakaszok a pihenők; hosszuk egyenes karú lépcsőknél n*63 cm + sz (sz: a fok belépési szélessége n:belépők száma), kétkarú lépcsők közbülső pihenőjénél: a karszélesség + 10 cm, érkező pihenőjénél: a karszélesség + 20 cm

(Az OTÉK szerint a lépcsőfokok magassága közforgalmú terekben és menekülésre szolgáló lépcsőknél maximum 17 cm lehet, de alkalmanként közlekedésre használt lépcsőknél még éppen lehetséges és némiképp kényelmes lejtést eredményeznek a 19 cm magas és 26 cm szélességű fokok. Így a családi ház ajánlott fokmértéke 16-31, illetve 17-29 cm lehet Minél meredekebb egy lépcső annál keskenyebbre kell választanunk a belépési szélességet.)

A karok által közbezárt térrész az orsótér, hossza (n+1) * sz (n: az egy karban lévő belépések száma sz: fok belépési szélessége)

Orsófal: a lépcsőkart, lépcsőpihenőt az orsótér felől határoló, megtámasztásra és/vagy egyéb térelzárásra szolgáló (tömör vagy áttört) fal.

Orsótér: a lépcsőkarok, illetve pihenők által közbezárt (nyitott) tér

Orsóoszlop: kör vagy körszelet alaprajzú, közel sugaras lépcsőfok járóélû lépcsőkar középső gyámolítására szolgáló teherhordó tartószerkezet, elsősorban csigalépcsőknél fordul elő.

A közbülső pihenő, az orsótér és az érkező pihenő együttesen adja ki a lépcsőház hosszirányú méretét, a szélességi méret a karok és az orsótér szélességének összege.

Lépcsőkar magasság: a fellépések magasságainak összesített mérete (helytelenül emeletmagasságnak is nevezik)max 3 m szintkülönbséget hidalhat át és min. 3 fellépés. Lépcsőkar szabad szélessége: a lépcsőkorlátok, illetve a korlát és a fal között mért legkisebb vízszintes távolság.